Säker Butik

Vi är Säker Butik. Det innebär att vi är kvalitetssäkrade av Säker Skog för försäljning och service med motorsåg och röjsåg.

Logotyp Säker Butik

Vad innebär detta för dig?

Vår kompetens och engagemang gäller allt från arbetsteknik, säkerhetsfrågor och regler. Vi har utbildade säljare som har eget motorsågskörkort (minst nivå A+B). Vi är utbildade om projektet ”Säker butik” med översikt av arbetsmiljöproblemen i småskogsbruket, lagar och regler etc. Vi erbjuder service i vår fullserviceverkstad med tillhörande reservdelslager. Vårt sortimentet inkluderar godkänd säkerhetsutrustning, förbandsutrustning, samt miljöanpassat bränsle och smörjmedel. Allt du behöver för effektivt skogsbruk hittar du hos oss. Instruktionsmaterial finns till försäljning i butiken. För instruktionsvideor rekommenderar vi www.sakerskog.se. I butiken finns information om lokala utbildningsmöjligheter, kurser mm. Är du intresserad så kom in och prata med oss. Vår ambition är att alla våra kunder arbetar säkert och använder rätt säkerhetsutrustning och att den är funktionsduglig. Vi bryr oss! Vid service kontrollerar vi att alla skyddsanordningar fungerar. Vi kan även ge tips på bra arbetsteknik, filningsteknik mm.

Läs mer om motorsågskörkort.

Mer info: www.sakerskog.se