Motorsågskörkort

Vi rekommenderar alla som arbetar i skogen eller på annat sätt hanterar en motorsåg att ta motorsågskörkort för din egen säkerhets skull. Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid diverse vanligt förekommande sågarbeten. Körkortet har flera klasser beroende på arbete man ska utföra.

Antalet olycksfall och dödsfall i samband med arbete i egen skog är oacceptabelt högt. Årligen omkommer 5-10 personer och tusentals råkar ut för olyckor. Tänk på din säkerhet!

HUR FUNKAR DET?

Systemet med motorsågskörkort syftar till att erbjuda kvalitetssäkrade utbildningar för olika typer av vanligt förekommande motorsågsarbeten enligt ett standardiserat, enhetligt och väl dokumenterat system. Systemet har flera likheter med det vanliga körkortssystemet. Utbildningen kan genomföras på olika sätt, kurs, gymnasieutbildning, studiecirkel, självstudier (privatist) eller en blandning av egen träning/instudering och någon form av lärarledd träning/utbildning. Systemet är öppet för olika utbildare. Proven måste dock genomföras av s.k. certifierad instruktör, detta för att säkra ett korrekt genomförande av prov/bedömningar. Det övergripande målet är att minska risken för olycksfall och att förbättra arbetsmiljön.

Mer information och utbildare på www.sakerskog.se